Business

header ads

Nơi cư trú của cá nhân, ý nghĩa pháp lý của việc xác định nơi cư trú của cá nhân

Quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam là một quyền vô cùng quan trọng được Hiến Pháp 2013 ghi nhận. Nơi cư trú được xác định theo đơn vị hành chính (xã, phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
Nơi cư trú của cá nhân, ý nghĩa pháp lý của việc xác định nơi cư trú của cá nhân

Căn cứ pháp lý: Điều 40 đến Điều 45 Bộ Luật Dân Sự 2015.

Nơi cư trú được hiểu là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống.

Nơi cư trú của cá nhân là:
- Đối với người chưa thành niên: là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên thì nơi cư trú là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. Tuy nhiên người chưa thành niên vẫn có thể có nơi cư trú khác, nếu cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Đối với quân nhân: nơi cư trú là nơi quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nơi quân nhân đóng quân. Nơi cư trú của sỹ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

Đối với người làm nghề lưu động, nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó. Trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Bộ Luật Dân sự 2015.

Đối với người được giám hộ (Điều 42) là nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi khác nếu có sự đồng ý của người giám hộ hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với vợ, chồng (Điều 43) là nơi vợ chồng thường xuyên chung sống hoặc nơi khác nếu có thỏa thuận.

Ý nghĩa của việc xác định nơi cư trú của cá nhân:

- Việc xác định nơi cư trú của cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và bảo vệ quyền của cá nhân, bảo đảm sự ổn định các quan hệ dân sự và sự quản lý về mặt nhà nước đối với cá nhân.

- Là nơi thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, nơi mở thừa kế khi công dân chết, nơi xác định cá nhân đã chết hoặc mất tích, nơi tống đạt các giấy tờ, nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ kiện dân sự mà cá nhân là bị đơn 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét