Business

header ads

Phân biệt phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội


Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 Bộ luật Hình sự 2015:
Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này”
thì phạm tội chưa đạttự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được phân biệt như sau:
Phân biệt tự ý nửa chừng và phạm tội chưa đạt, theo quy định của pháp luật hình sựTIÊU CHÍ PHÂN BIỆT
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI
Khái niệm
Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
Nguyên nhân tác động đến việc chấm dứt tội phạm
Người phạm tội không thể thực hiện tội phạm được đến cùng là do những nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của họ.
Người phạm tội tự nguyện chấm dứt hành vi tội phạm của mình dù có đủ điều kiện để thực hiện hành vi đó được đến cùng.
Hậu quả pháp lý
Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.
Ví dụ
A định giết B và đã dùng dao nhọn để đâm B. Nhưng mới đâm được một nhát sượt qua đùi thì bị bắt giữ, A không thể đâm tiếp được như ý muốn. Kết quả B chỉ bị thương.
Để giết B, A đã mua một khẩu súng tuy nhiên sau đó A không thực hiện hành vi nữa do nhận thấy cảm giác có lỗi, ray rứt lương tâm nếu giết B

Đăng nhận xét

0 Nhận xét