Business

header ads

Quyền thừa kế tài sản của con riêng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Câu hỏi: "Cha tôi có con riêng trước khi kết hôn với mẹ tôi, nhưng từ khi kết hôn với mẹ tôi thì cha tôi không chung sống với vợ trước và con riêng, trong suốt thời gian sinh sống cùng 3 mẹ con tôi thì cha tôi vẫn thực hiện các nghĩa vụ nuôi dưỡng con riêng mà cha tôi và con riêng cũng không gặp mặt nhau. Năm nay (2020), con riêng của cha tôi đã 27 tuổi và con riêng của cha tôi muốn nhận lại cha và đòi cùng hưởng quyền thừa kế". Vậy, tôi có một số câu hỏi như sau:

1. Trong trường hợp cha tôi mất đi và không có di chúc thì con riêng được hưởng bao nhiêu phần thừa kế?

2. Nếu như khi cha tôi mất đi và có để lại di chúc thỏa thuận (hợp pháp) mà trong đó cha tôi đồng ý con riêng không được kế thừa phần tài sản chung của gia đình mới thì con riêng của cha tôi có thể tranh quyền thừa kế với gia đình tôi không?

3. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận, con riêng của cha tôi đồng ý không hưởng quyền kế thừa, có công chứng hoặc nhân chứng (hợp pháp) mà sau này con riêng đổi ý kiện ra tòa đòi quyền thừa kế thì họ có được kế thừa hay không?
Quyền thừa kế tài sản của con riêng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015


Trả lời: 

Chào bạn. Trường hợp của bạn chúng tôi xin trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, trường hợp không có di chúc thì phần di sản thừa kế sẽ được chia theo Pháp luật, căn cứ Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo nội dung câu hỏi nêu trên thì Con riêng của cha bạn vẫn là con đẻ của cha bạn. Vì vậy, căn cứ tại nội dung nêu trên người con riêng này vẫn được hưởng thừa kế phần di sản thừa kế của cha bạn để lại. Phần thừa kế này người con riêng được hưởng bằng phần thừa kế mà bạn được hưởng theo hàng thừa kế thứ nhất.

Thứ hai, căn cứ theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"Điều 644 Bộ luật dân sự 2015. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."

Người con riêng kia của cha bạn không nằm trong các đối tượng nêu trên, vì vậy đối với trường hợp này người con riêng sẽ không được nhận phần di sản thừa kế nào cả. Việc tranh quyền thừa kế hoặc khởi kiện để tranh quyền thừa kế cũng không đạt được.

Thứ ba, Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản."

Việc từ chối nhận di sản thừa kế đã được thực hiện bằng văn bản và có ghi nhận bởi công chứng hoặc người làm chứng (hợp pháp), bạn cần chuyển hồ sơ văn bản này đến người quan lý di sản để có căn cứ phân chia tài sản. Sau khi đã tiến hành phân chia tài sản, nếu người con riêng đến đòi hoặc kiện đòi thì cũng vô hiệu, bởi đã có văn bản từ chối nhận thừa kế công chứng rồi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét