Business

header ads

Hợp đồng thế chấp tài sản bị giả mạo chữ ký có công chứng

Câu hỏi: Ngân hàng chúng tôi có ký 01 Hợp đồng thế chấp tài sản với vợ chồng ông Nguyễn Văn A. (hợp đồng được ký tại phòng công chứng nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định), Một năm sau, khi xử lý tài sản thế chấp này, ông Nguyễn Văn A nói: tôi không đi ký Hợp đồng thế chấp.

Thực tế: chỉ có vợ của ông Nguyễn Văn A đi ký hợp đồng thế chấp và 1 người khác giả mạo chứng minh thư ông Nguyễn Văn A đi ký.

Xin hỏi:
  1. Hợp đồng thế chấp có bị vô hiệu không?
  2. Ngân hàng có thể xử lý tài sản thế chấp không?
  3. Có dấu hiệu lừa đảo không?
Hợp đồng thế chấp tài sản bị giả mạo chữ ký có công chứng

Trả lời:

1/ Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015.
Hợp đồng dân sự bị vô hiệu khi không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015. Nội dung cụ thể như sau:
Điều 117: Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực bao gồm:
– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác lập;
– Chủ thể tham gia hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện;
– Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Lưu ý: Một số hợp đồng mà pháp luật quy định về hình thức hợp đồng thì hình thức hợp đồng phải theo quy định của pháp luật là một điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Tại trường hợp này, bản thân bà vợ của ông Nguyễn Văn A là đồng chủ sở hữu của tài sản thế chấp, bà vợ đã bằng ý chí của mình thực hiện. Mặc dù có dấu hiệu đáp ứng một trong những điều kiện nêu tại Điều 117, tuy nhiên chúng ta có thể xét hợp đồng này sẽ bị vô hiệu một phần. Vấn đề là phải có kết luận của tòa án thì đây mới là kết quả cuối cùng. Vì nhiều tình tiết, yếu tố chưa được làm rõ: bà vợ có bị ép buộc không, ...

2/ Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp 1/2 tài sản của người vợ đứng vay phải trả ngân hàng, còn 1/2 tài sản của người chồng (ông Nguyễn Văn A) thì không được phát mãi tài sản

3/ Tất nhiên người giả mạo giấy tờ, chữ ký sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật:

Trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, căn cứ Điều 45 Nghị định 110/2013/NĐ-CP 2013 quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối hành vi giả chữ ký của người có quyền yêu cầu đăng ký trong đơn yêu cầu đăng ký hoặc văn bản thông báo.Truy cứu trách nhiệm hình sự

Tội giả mạo chữ ký của người khác được quy định cụ thể trong Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 về hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, nếu người thực hiện tội phạm giả mạo chữ ký trong hợp đồng mua bán, hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp … nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 về tội chiếm đoạt tài sản.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét